PUBLIKACE

Katalog k výstavě KONTAKT přináší pohled do dějin bechyňského sympozia. Společně s výstavou KONTAKT. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966–2018 vyšel také odborný katalog, který představuje minulost i současnost bechyňských setkání  prostřednictvím textů historiků umění i rozhovorů s umělci. Úvodní část minimalisticky graficky zpracovaného katalogu vás seznámí s historií i současným směřováním této významné události. Nechybí ani představení umělců, kteří se uměleckého setkání v Bechyni účastnili v minulém roce, a také těch, kteří na sympoziu tvořili v minulosti. Do knihy byly vybráni autoři a autorky, kteří se ve své tvorbě zabývali spíše podobnými otázkami jako soudobí výtvarní umělci. Zajímavosti z historie se prolínají celým katalogem a pomáhají lépe pochopit kontext doby, ve které se bechyňská setkání konala, i proměnlivý přístup umělců k tvorbě. Klíčovou součástí katalogu jsou rozhovory s umělci. Pozornost čtenářů si zaslouží rozhovor s Helenou Samohelovou, ve kterém autorka přibližuje, jak vznikala její díla pro architekturu a veřejný prostor v Československu v 70. letech, a také se známou sochařkou Jindrou Vikovou na téma navazování zahraničních kontaktů v keramickém prostředí. Dále katalog obsahuje texty Marie Klimešové a Marcela Fišera o významu středoevropských sympozií v 60. letech a o přátelství českého sochaře Zbyňka Sekala s rakouským keramikem Kurtem Ohnsorgem. Veronika Rollová a Kristýna Péčová vyzpovídaly účastníky sympozia 2018, Yael Atzmony, Sofii Nørsteng, Katie Sleyman, Giorgia di Palmu, Adama Železného a Ellen Kleckner.. Editorkou publikace je Veronika Rollová. Katalog je k zakoupení u všech dobrých prodejců.

<< < 1 2 3 4 5 > >>


Účastníci 2021Účastníci 2018