VÝSTAVA

Mimo kruh / Off-center  je vyústěním 29. ročníku sympozia, jehož tématem se stala keramika jako materiál současného umění. Právě myšlenka podpory a propagace volné keramické tvorby byla pro mezinárodní setkání v Bechyni podstatná již od jejich založení v 60. letech minulého století. V této tradici tak pokračuje i letošní sympozium, které zároveň skrze díla šestice umělců a umělkyň představuje aktuální tvůrčí přístupy vycházející z vnitřní logiky materiálu, reflektující jeho kulturně historické kontexty a neobávající se kritičnosti k vlastnímu médiu. Výstava je tedy nejen vystoupením ze zažitých hranic oboru, ale také ukázkou toho, jaké možnosti keramika nabízí v rámci současného umění.     Že je to právě keramická hlína, která v různých formách a podobách zaplňuje prostory galerie, není překvapivým výsledkem sympozia zaměřeného na daný materiál. Pro vystavující umělce a umělkyně ovšem keramika není jediným vyjadřovacím prostředkem, s nímž ve své tvorbě pracují, což se odráží i v jejich nejnovějších dílech vzniklých během čtyřtýdenního bechyňského pobytu. Absence společného zadání znamená různorodost výstupů (mající podobu soch, objektů, instalací i intervencí), vycházejících z odlišných přístupů jednotlivých tvůrců: procesuálních, konceptuálních, racionálních i spontánních. Alšova jihočeská galerie - Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně 15. 8. 2021 - 10. 1. 2022 Tisková zpráva 3

1 2 3 5 > >>